Έρευνας κυνηγιου

Οι Αγώνες Έρευνας Κυνηγιού διεξάγονται την Άνοιξη και μόνο σε πεδινές πέρδικες. Δύνανται να είναι Ατομικοί ή σε ζεύγος. Στους Κλασικούς Α.Κ.Ι. η έρευνα πρέπει να είναι εξαιρετικά ενεργητική, έξυπνη και μεθοδική. Για την κανονικότητα της, ο κυναγωγός μπορεί να χρησιμοποιεί σφυρίχτρα (μόνο σε Ατομικό).Για την βαθμολόγηση της εργασίας των σκύλων, θα ληφθούν υπ’ όψιν οι πόντοι στο δηλωθέν θήραμα και κάθε πόντος σε άλλο θήραμα χωρίς λάθος δεν αποκλείει τον σκύλο, αλλά κάθε λάθος σε άλλο θήραμα τον αποκλείει.

Η εργασία του σκύλου όμως δεν θα βαθμολογηθεί αν αυτός δεν έχει σημειώσει έναν τουλάχιστον πόντο σε πεδινή πέρδικα. Σε ξεπέταγμα του θηράματος και τον πυροβολισμό απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακινησία, αυθόρμητα ή κατόπιν εντολής του κυναγωγού. Αυτός ο σεβασμός του θηράματος είναι απαραίτητος για την διεκδίκηση του C.A.C.T.

Χρονιές: 2012 2011 2010 2009 2008 200720062005 2004 20032002