Νικητής Ντέρμπι

2010LEON VERMIOU ιδιοκτήτης Μάρας Αλέξανδρος

2009CALVA DE LA PORTE DE BERCAY ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης