ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙ

2010LAKOPETRA BIGO ιδιοκτήτης Λιάπης Ιωάννης

2009BRAWN DEL POLIRONE ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2007BRAWN DEL POLIRONE ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2005ELKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης, εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης