Ελληνικής Εκτροφής

2010LAKOPETRA BIGO ιδιοκτήτης Λιάπης Ιωάννης

2009LAKOPETRA BIGO ιδιοκτήτης Αφοί Λιάπη

2007ELKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης

2004ELKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης, εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης

2004LAKOPETRA FOURIA ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη, εκτροφέας Αφοι Λιάπη

2003AKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης

2002AKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης

2001AKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης