ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ 2004

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ 2004 ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

” ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ “

GIGLIO DI SAN MAMILIANO:
Όνομα Ιδιοκτήτη: Αφοί Λιάπη, Κυναγωγός: Λιάπης Ιωάννης.

DIK DI SAN MAMILIANO:
Όνομα Ιδιοκτήτη: Αφοί Λιάπη, Κυναγωγός: Λιάπης Ιωάννης.

KRUZ:
Όνομα Ιδιοκτήτη: Αφοί Λιάπη, Κυναγωγός: Λιάπης Ιωάννης.

– – – – – – – – – – – Αποτελέσματα Παγκοσμίου – – – – – – – – – – – –

COUNTRY TOTAL OF POINTS
SERBIA MONTENEGRO 17
FRANCIA 13
ALEMANIA 10
SUIZA 8
RUMANIA 8
ITALIA 8
GRECIA 8
PORTUGAL 5
ESPANA 5
RUSIA 0
POLONIA 0
HOLANDA 0
CROACIA 0
BULGARIA 0
BELGICA 0

Χρονιές: 20102007200620052004200320022000