ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

28/05/2011

Το ΔΣ του ομίλου στις 28/05/2011 αποφάσισε, προς αποφυγή παρεξηγήσεων να στέλνει στα περιοδικά τις φωτογραφίες από εκθέσεις με την εξής σειρά προτεραιότητας.

1) Καλύτερος Έκθεσης
2-3) Καλύτερος Ελληνικής Εκτροφής Αρσενικών / Θηλυκών
4) Καλύτερα Εκτροφεία
5-6) Καλύτερο Φυλής Αρσενικών / Θηλυκών
7-8) Καλύτερο Νέων Φυλής Αρσενικών / Θηλυκών
9) Καλύτερο Κουτάβι Φυλής
10) Διάφορες με κριτή και διάφορα πλάνα
11-12) C.A.C. Αρσενικών / Θηλυκών
13-14) R.C.A.C. Αρσενικών / Θηλυκών


23/07/2010

1) Ετήσια συνδρομή υποστηρικτικών μελών ίση με τα ενεργά.

2) Το αντίτιμο της συμμετοχής, για όλες τις εκδηλώσεις του ομίλου, για τα ΜΗ ΜΕΛΗ θα είναι 10euro επιπλέον των μελών.

3) Κανείς από τα μέλη του ΟΚΕ δεν μπορεί να κάνει σεμινάρια για κούρτσχααρ (ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ) χωρίς να έχει την ιδιότητα του κριτή και θα πρέπει προτίστως να έχει ενημερώσει τον όμιλο.