ΝΕΟ Δ.Σ.

ΝΕΟ Δ. Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ”          ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ            ΤΗΛ.6972246807
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ”  ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ         ΤΗΛ.6979349766
Γ. ΓΡΑΜ/Σ”              ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΤΗΛ.6972848771
ΤΑΜΙΑΣ ”                ΚΑΡΥΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ                 ΤΗΛ.6944295951
ΚΟΣΜΗΤΩΡ”         ΖΑΡΟΤΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ            ΤΗΛ.6948813232
ΜΕΛΟΣ”                ΑΡΦΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ              ΤΗΛ.6976402264
ΜΕΛΟΣ”                ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ               ΤΗΛ.6974980221
ΑΝΠΛΗΡ.ΜΕΛΟΣ” ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ           ΤΗΛ.6978480259

Comments are closed.