9η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

9η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Στην Παιανία Αττικής με τον διεθνή κριτή μορφολογίας και εργασίας και Πρόεδρο του Ισπανικού Ομίλου Κούρτσχααρ ANTONIO FERNANDEZ.
Συμμετοχές 65

Σημαντικές Διακρίσεις

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών
1ος Εξαίρετος CAC- GIN PILLEA
Iδ Όντρια Κλώντ & Πόπη εκτρ Σινάνης Χρ.

Κατηγορία Ανοιχτή Θηλυκών
1ος Εξαίρετος CAC BEAUTY VETRA DEI TRE LACHI
Iδ Αλιγιζάκης Ι. εκτρ Malaguti Renato

Κατηγορία Εργασίας Θηλυκών
1ος Εξαίρετος RCAC TOSA
Iδ Αφοί Λιάπη εκτρ Mario Foscini

Καλύτερο Αρσενικό Φυλής & Καλύτερο Αρσενικό Ελληνικής Εκτροφής
GIN PILLEA
Iδ Όντρια Κλώντ & Πόπη εκτρ Σινάνης Χρ.

Καλύτερο Θηλυκό Φυλής
DONNA CLARA VON DER ASSEBURG
Iδ Αφοί Λιάπη εκτρ Maria Seeliger

Καλύτερο Θηλυκό Ελληνικής Εκτροφής
PROPHET ELIA’S POLCKA
Iδ Λογοθετίδης Β.- Κλώντ & Πόπη Όντρια εκτρ Κλώντ & Πόπη Όντρια

Άλλες εκθέσεις: 18η17η16η 15η 14η13η12η11η10η