6η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

6η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

13 Ιουνίου 1999 στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στο Πειραιά με τον Γάλλο διεθνή κριτή μορφολογίας ALAIN PICOT.
Συμμετοχές 45

Σημαντικές Διακρίσεις

Κατηγορία Ανοιχτή Αρσενικών
1ος Εξαίρετος RCAC AIK ιδ & εκτρ Κουκουλεκίδης Δ.

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών
1ος Εξαίρετος CACNOUGAT KS VOM HEGE HAUS ιδ Βασιλείου Γ. εκτρ Karin Stramann

Κατηγορία Ανοιχτή Θηλυκών
1ος Εξαίρετος RCACΜΠΕΜΠΑ PILLEA ιδ & εκτρ Σινάνης Π.

Κατηγορία Εργασίας Θηλυκών
1ος Εξαίρετος CACUSCH VOM HEGE HAUS ιδ Βασιλείου Γ. εκτρ Karin Stramann

Καλύτερο Αρσενικό Φυλής & Καλύτερο Αρσενικό Ελληνικής Εκτροφής
CH.GR.CYP.DUKE ιδ & εκτρ Όντρια Κλώντ

Καλύτερο Θηλυκό Φυλής
USCH VOM HEGE HAUS ιδ Βασιλείου Γ. Εκτρ Karin Stramann

Καλύτερο Θηλυκό Ελληνικής Εκτροφής
ΜΠΕΜΠΑ PILLEA ιδ & εκτρ Σινάνης Π.

Άλλες εκθέσεις: 18η17η16η 15η 14η13η12η11η10η