1η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

1η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

28 Μαΐου 1995 στο Βόλο με τον διεθνή κριτή μορφολογίας και εργασίας, Πρόεδρο του Γερμανικού Ομίλου Κούρτσχααρ και Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κούρτσχααρ CLAUS KIEFER

Συμμετοχές 30

Σημαντικές Διακρίσεις

Κατηγορία Ανοιχτή Αρσενικών
1ος Εξαίρετος CAC- ROBI ιδ Κουκούλης Δ. εκτρ Radoje Bugarski

2ος Εξαίρετος RCAC- MURHY VON DER ASSEBURG ιδ Λιάπης Ι. εκτρ Maria Seeliger
Κατηγορία Ανοιχτή Θηλυκών
1ος Εξαίρετος CAC- BETA DEL CIGLOLO ιδ Τσαπουρνιάς Γ. εκτρ R.Armando Contrada
2ος Εξαίρετος RCAC- BRENTA ιδ Κωνσταντίνου Κ.

Κατηγορία Εργασίας Αρσενικών
1ος Εξαίρετος CAC- YARD VOM HEGE HAUS ιδ Βασιλείου Γ. εκτρ Karin Stramann
2ος Εξαίρετος RCAC- VAX VON DER HANSABURG ιδ Βλάχος Ευαγ. Εκτρ Hubertus Hoegemann

Κατηγορία Εργασίας Θηλυκών
1ος Εξαίρετος CAC- ΧΑΙΝΤΙ VOM ULFETAL ιδ Σινάνης Π. εκτρ Gunter Karges

Καλύτερος φυλής Αρσενικών
YARD VOM HEGE HAUS ιδ Βασιλείου Γ. Εκτρ Karin Stramann

Καλύτερος φυλής Θηλυκών
ΒΕΤΑ DEL CIGLOLO ιδ Τσαπουρνιάς Γ. εκτρ R.Armando Contrada

Άλλες εκθέσεις: 18η17η16η 15η 14η13η12η11η10η