ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ – Γιατί με κομμένη ουρά

Το Κούρτσχααρ σύμφωνα με την F.C.I. κατατάσσεται στην ομάδα 7, σκύλοι δείκτες υποομάδα 1, Ηπειρωτικοί σκύλοι δείκτες, χώρα προέλευσης Γερμανία, χρησιμότητα, Κυνηγετικός σκύλος πολλαπλών καθηκόντων. Το Κούρτσχααρ είναι ένας καθαρά κυνηγετικός σκύλος και όχι σκύλος σαλονιού.    Η ιστορία της φυλής ξεκινάει στα μέσα του 19 αιώνα . Το παλαιό Ισπανικό μπράκ κάποιος σκύλος του St. Hubert και το Blodhound αποτελούν τις βαθύτερες ρίζες της φυλής. Αργότερα ζευγαρώθηκε συστηματικά με Πόιντερ. Οι Γερμανοί, οι δημιουργοί αυτής της φυλής, είχαν σαν σκοπό την δημιουργία ενός σκύλου πολλαπλών καθηκόντων, με άριστο απόρτ στο έδαφος και στο νερό,   συνδυασμένα με ταχύτητα και ευκινησία, άριστη οσφρητική ικανότητα στον αέρα, και υψηλό δείκτη νοημοσύνης.  Οι Γερμανοί γρήγορα  αντιλήφθησαν, ότι το Κούρτσχααρ με χαρακτηριστικό το κούνημα της ουράς την ώρα της εργασίας κυνηγώντας  επί πολλές ώρες στα δασώδη εδάφη, καταπονούσε έντονα την ουρά του, ματώνοντας την στο τελευταίο τμήμα, με αποτέλεσμα σχεδόν πάντα την μόλυνση της , θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια του την υγεία  και ταλαιπωρώντας τον συνεχώς  με αντιβιώσεις  ή με χειρουργικές επεμβάσεις , για  την αφαίρεση των μολυσμένων τμημάτων της ουράς. Αυτός ο αποκλειστικός λόγος  υγείας και όχι για καλλωπιστικούς λόγους οδήγησε τους δημιουργούς αυτής της φυλής να ορίσουν στο πρότυπο την αφαίρεση του 1/3 του τελευταίου τμήματος της ουράς,  σε πολύ μικρή ηλικία(ημερών), για την αποφυγή  και μόνο οποιασδήποτε μετέπειτα ταλαιπωρίας του.Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τις φιλοζωικές , όπως αυτές έτσι και εμείς, τρέφουμε τα ίδια αισθήματα για τους τετράποδους φίλους μας. ειΕίμαστε και εμείς εξίσου φιλόζωοι, μόνο που εμείς προωθούμε την καθαρόαιμη κυνοφιλία και έχουμε στόχο την βελτίωση, την εξέλιξη, την διάδοση της φυλής, αλλά και την καλυτέρευση της καθημερινής  ζωής  του αγαπημένου μας συντρόφου. Ακρωτηριασμός όμως  σημαίνει αφαίρεση ενός μέλους του σκύλου που θα δυσχεράνει  την κίνηση του , την διατροφή του και γενικά θα επηρεάσει  την καθημερινή του διαβίωση. Η αφαίρεση τμήματος της ουράς στο Κούρτσχααρ, σε πολύ μικρή ηλικία (2-3 ημερών),  δεν μπορεί να θεωρηθεί ακρωτηριασμός αφού  στην πράξη αποδείχτηκε ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής του, αφού  όλα τα Κούρτσχααρ που δοκιμάστηκαν στο κυνήγι με ολόκληρες ουρές στην Ελλάδα ταλαιπωρήθηκαν  στην συνέχεια με μολύνσεις, επαναλαμβανόμενους ακρωτηριασμούς και κάποιες φορές θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους την ζωή. Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο το  άρθρο16αναφέρει:                                                                                                                                               ¨Κακοποίηση των ζώων
α. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός. Σε ερωτήσεις που έγιναν σε φιλοζωικές για ασάφεια νόμου, η απάντηση ήταν:
Δεν υπάρχει ασάφεια… Απαγορεύεται ο ακρωτηριασμός εκτός και αν γίνεται για ιατρικούς λόγους.Εφόσον λοιπόν επιτρέπετε η συμμετοχή σκύλων σε εκθέσεις που τους έγινε στείρωση, ο νόμος είναι σαφής, επιτρέπετε η συμμετοχή των Κούρτσχααρ σε εκθέσεις αφού η αφαίρεση τμήματος της ουράς τους, γίνετε μόνο για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους. Στην Γερμανία, την πλέον φιλόζωη χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες επιτρέπετε η αφαίρεση του τμήματος της ουράς στα Κούρτσχααρ και προτείνετε να γίνετε σε ηλικία 2-4 ημερών αφού ιατρικώς απεδείχθη ότι είναι ο πλέον ενδεδειγμένος και ανώδυνος τρόπος.  Σε χώρες δε της Ευρώπης που απαγορεύτηκε η  αφαίρεση του τμήματος της ουράς στα Κούρτσχααρ και σε  άλλες κυνηγητικές φυλές, ο νόμος δεν τους αφαιρεί το δικαίωμα  να συμμετάσχουν σε εκθέσεις  και πολύ λογικά εφόσον γεννήθηκαν πριν τον νόμο. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης που απαγορεύτηκαν οι ακρωτηριασμοί, εξαιρέθηκαν οι κυνηγητικές φυλές διότι στα εδάφη(πυκνά) που ασκείτε η κυνηγητική δραστηριότητα  ήταν βέβαιο ότι θα καταπονούσαν τις ουρές τους. Είναι γνωστό σε όλους και θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να το λάβουν υπόψη τους  όλοι οι αρμόδιοι, ότι σε όλες τις Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις επιτρέπετε η συμμετοχή των Κούρτσχααρ με κομμένες ουρές.   Είναι άξιον απορίας που οι αρμόδιοι φορείς του κράτους,  εφόσον έπρεπε να νομοθετήσουν για ένα τέτοιο θέμα όχι μόνο δεν ενημερώθηκαν σωστά το τι συμβαίνει σε χώρες της Ευρώπης, αλλά ούτε κάλεσαν όλους τους αρμόδιους φορείς (ομίλους φυλών, κτηνιάτρους κλπ.) να καταθέσουν τεκμηριωμένα τις απόψεις  τους, να τις μελετήσουν με σοβαρότητα, ούτως ώστε οι αποφάσεις τους να κατοχυρώνουν δικαιώματα υπέρ των σκύλων που στην πράξη, την καθημερινότητα  και επί της ουσίας θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.   Πιστεύουμε σαν Όμιλος φυλής,  ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα συν και τα πλην των σκύλων μας και θεωρούμε ότι η αφαίρεση του τελευταίου τμήματος της ουράς στα Κούρτσχααρ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή διαχείριση της υγείας τους και γίνετε αποκλειστικά και μόνο για ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ-ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και  όχι για ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ.

Για τον όμιλο Κούρτσχααρ Ελλάδος,
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΑΝΙΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο.Κ.Ε

Comments are closed.