Ε.ΦΥ.Π. ΟΚΕ 05-08-12

Ο Όμιλος στην προσπάθειά του να εξυγιάνει και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την φυλή και να ελέγξει όσο το δυνατόν περισσότερα κούρτσχααρ, ξεκίνησε ένα τύπο αγώνα το <Ε.ΦΥ.Π.ΟΚΕ>.Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Comments are closed.