ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Ομίλου σας ενημερώνει ότι, στην έκθεση του Κ.Ο.Ε, το συμβάν μεταξύ του    κ. Α. Αθανασίου και του κ. Κ. Καλφόπουλου ήταν καθαρά προσωπική ενέργεια του Α. Αθανασίου.

Το γεγονός όμως, που ο εκπρόσωπος του Ομίλου Αττικής κ. Α. Καμπούρης παρουσίασε Κούρτσχααρ με άκοπη ουρά στην τελευταία έκθεση του Κ.Ο.Ε, το καταδικάζει διότι α) ο Όμιλος σε συνεργασία με τους άλλους Ομίλους αλλά κυρίως με τον Κ.Ο.Ε  ( πριν λίγες ημέρες ήταν εκπρόσωπος της F.C.I  στην χώρα μας) συγκεντρώνει έγκυρα στοιχεία, ούτως ώστε να κατατεθεί μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στους αρμόδιους φορείς για τροπολογία του νόμου που να εξαιρεί τις κυνηγητικές φυλές από το μη κόψιμο των ουρών και β)το να μην παρουσιάζονται κούρτσχααρ με άκοπες ουρές είναι ένας τρόπος αντίδρασης και δυσαρέσκειας προς όλους τους υπεύθυνους για αυτόν τον άδικο νόμο. Ο κ. Α Καμπούρης μετά το γεγονός κατέθεσε την παραίτηση του από την θέση του εκπροσώπου του Ν. Αττικής, η οποία ήδη είχε αποφασιστεί.

Comments are closed.