ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Το χρονικό του Ομίλου Κούρτσχααρ Ελλάδος φανερώνει έντονη κυνηγετική και κυνοφιλική δραστηριότητα. Μέσα από τους αγώνες και τις εκθέσεις που διοργανώνει από την ίδρυση του το έτος 1994 έως σήμερα, έχουν αναδειχτεί αξιόλογα σκυλιά Πρωταθλητές για τα οποία αξίζει να γίνει μνεία.

2010AS NIKI ιδιοκτήτης Αντωνόπουλος Ανδρέας

2009SHANE ιδιοκτήτης Αφοί Λιάπη

2007AKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνη Στέλλα

2005ELKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης

2005EKIM PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Χρήστος

2004LAKOPETRA FOURIA ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2003EVELIN DI SAN MAMILIANO ιδιοκτήτης Μουρλίδης Παναγιώτης

2000KIM VOM ULFETAL ιδιοκτήτης Σινάνης Χρήστος εκτροφέας Gunter Karges Βλέπε φώτο!!!

1997DENI ιδιοκτήτης Τσαπουρνιάς Γ. – Κουκούλης Δ. εκτροφέας Lalovic Zoran

1995YARD KS VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γιώργος εκτροφέας Karin Stramann. Βλέπε φώτο!!!