Πρωταθλητές Μορφολογίας

2010BROZ ιδιοκτήτης Καρύδα Αφροδίτη

2009ΜΙΣΤΥ ιδιοκτήτης Αθανασίου & Νιάνιος

2009CARLOS DI ITHOMI ιδιοκτήτης Αδριανόπουλος Βασίλης

2009AKA PILLEA ιδιοκτήτης Βλαχούδη Στέλλα

2007KALLY ιδιοκτήτης Φραγκούλης Εμμανουήλ

2007LAKOPETRA SISI ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2005IMMO VON DER ASSEBURG ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2005EKIM PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Χρήστος

2005BOA ιδιοκτήτης Καλαϊτζιδης Κωνσταντίνος

2004LAKOPETRA YETA ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2004LAKOPETRA FOURIA ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2004 LAKOPETRA FRENTO ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2003AMBOS DI DUAL STATUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γεώργιος

2003 FREDO DI TZIOTIS ιδιοκτήτης & εκτροφέας Τζιώτης Γεώργιος

2003TOSA KIKA ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2003GIANNA VON DER ASSEBURG ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2002 GIN PILLEA ιδιοκτήτης Κλώντ Όντρια εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης

2001DONNA CLARA VON DER ASSEBURG ιδιοκτήτης Λιάπης Γιάννης εκτροφέας Maria Seeliger Βλέπε φώτο!!!

2001PROPHET ELIA’S MOCKA ιδιοκτήτης & εκτροφέας Όντρια Κλώντ Βλέπε φώτο!!!

2001VAGANT VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Σινάνης Χρήστος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

2000 CH.INT.GR.CYP DUKE ιδιοκτήτης & εκτροφέας Όντρια Κλωντ (Διεθνής Πρωταθλητής Μορφολογίας ελληνικής εκτροφής) Βλέπε φώτο!!!

2000 USCH VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γιώργος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

2000INT.CH-VDH CH NOUGAT KS VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γιώργος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

2000YOYO VON DER ASSEBURG ιδιοκτήτης Λιάπης Γιάννης εκτροφέας Dr.M.Seeliger Βλέπε φώτο!!!

1999ARETA ιδιοκτήτης Πανταζής Δημήτριος εκτροφέας Markovic Zoran

1999LAKKOPETRA ASKA ιδιοκτήτης & εκτροφέας Λιάπης Γιάννης Βλέπε φώτο!!!

1999ΜΠΕΜΠΑ PILLEA ιδιοκτήτης & εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης Βλέπε φώτο!!!

1997ROBI ιδιοκτήτης Κουκούλης Δημήτριος εκτροφέας Radoje Bugarski

1996YARD KS VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γιώργος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

1995ΒΕΤΑ DEL CIGLIOLO ιδιοκτήτης Τσαπουρνιάς Γ.-Κουκούλης Δ. εκτροφέας R.Armando Contrada

1994DUKE ιδιοκτήτης & εκτροφέας Όντρια Κλωντ Βλέπε φώτο!!!