ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

2010FIBI ιδιοκτήτης Αντωνόπουλος Ανδρέας

2005BRAUWN DEL POLIRONE ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2004DIK DI SAN MAMILIANO ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2003PARIS DE LA HAILLE AU LOUP ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης

2002AKA PILLEA ιδιοκτήτης Σινάνης Παναγιώτης εκτροφέας Σινάνης Παναγιώτης

2001VAGANT VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Σινάνης Χρήστος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

2000GIGLIO DI SAN MAMILIANO ιδιοκτήτης Λιάπης Γιάννης εκτροφέας Moretti Mauro Βλέπε φώτο!!!

1999ULAN DEL FABIO ιδιοκτήτης Γιοκαρίνης Εμμανουήλ εκτροφέας Casella Graziano Βλέπε φώτο!!!

1999NOUGAT KS VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γιώργος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

1998 BINGO ιδιοκτήτης Κουκούλης Δ.-Τσαπουρνιάς Γ. εκτροφέας Zoran Markovic Βλέπε φώτο!!!

1999 -‘TORONEOS TORO ιδιοκτήτης & εκτροφέας Γιοκαρίνης Εμμανουήλ Βλέπε φώτο!!!

1997MERPHY VON DER ASSEBURG ιδιοκτήτης Λιάπης Γιάννης εκτροφέας Dr.M. Seeliger-Schiebener Βλέπε φώτο!!!

1997YARD KS VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Βασιλείου Γιώργος εκτροφέας Karin Stramann Βλέπε φώτο!!!

1996DENI ιδιοκτήτης Τσαπουρνιάς Γ.-Κουκούλης Δ. εκτροφέας Bogoljublazic