ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2009 – ‘SHANE ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2007 – ‘DIK DI SAN MAMILIANO ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη

2004 – ‘VAGANT VOM HEGE HAUS ιδιοκτήτης Σινάνης Χρήστος