ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η επόμενη Γενική Συνέλευση του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί στις                  9 Μαρτίου του 2013.

Θα προκηρυχτούν εκλογές για την αναδείξει νέου Δ.Σ.  Κατάθεση για υποψηφιότητες μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2013.

Comments are closed.