ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/03/2016

ΠΡΟΣ: Μέλη Ο.Κ.Ε

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Δ.Σ. στις 02/02/2016 η σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ομίλου, θα πραγματοποιηθεί στις 13/03/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων, οδός Γεννηματά & Δαβάκη γωνία στους Αμπελόκηπους. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 20/03/2016 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή προέδρου – Εφορευτικής Επιτροπής της Γ,Σ,
  2. Διαγραφή μελών μη τακτοποιημένων οικονομικά μετά από πρόταση του Δ.Σ.
  3. Έγκριση απολογισμού 2015 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη
  4. Έγκριση προϋπολογισμού 2016
  5. Τροποποίηση καταστατικού άρθρο 8,17.
  6. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού των άρθρων 7,19,21,28,33.
  7. Απόφαση για την ανάδειξη ή μη σε κριτές εργασίας των δοκίμων Κουτσομανώλη Ηλία , Κουλιδάκη Νίκο.
  8. Προτάσεις
  9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ-ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

—————             ———————-                        ——————-

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού (βλέπε site ομίλου www.kurzhaar.gr)

Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για ένα από τα όργανα του ομίλου θα πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους με αίτηση στα γραφεία του ομίλου μέχρι 10/03/16  FAX. 2391053516  ή email info@kurzhaar.gr     (Υποψηφιότητες δεκτές από όλη την Ελλάδα , εφόσον ψηφιστεί η τροποποίηση του άρθρου 17)

Τροποποίηση καταστατικού

ΑΡΘΡΟ 17.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα τρεις (3) μέρες μετά την εκλογή του με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του σωματείου. Διαγράφεται (Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας θα πρέπει υποχρεωτικά να κατοικούν στην έδρα του σωματείου, ενώ ο Αντιπρόεδρος δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κάτοικος της έδρας του σωματείου.)

ΑΡΘΡΟ  8.

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις εξής περιπτώσεις:

β) Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους, πάνω από δύο χρόνια, καλούνται Διαγράφεται (με έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου), προστίθεται. (μέσω μηνύματος τηλεφώνου ή μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ομίλου), να τακτοποιήσουν την οφειλή τους, στην προθεσμία που θα τους ορίζεται. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε το μέλος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Διαγραφή, που αποφασίζεται από την Γ.Σ. των μελών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου.

Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού

Άρθρο 7

Πρακτική εξέταση δόκιμων κριτών Α.Κ.Ι.

Ο Δόκιμος θα πρέπει να συγκεντρώσει από Α.Κ.Ι. Ηπειρωτικών Φυλών 200 βαθμούς σε έρευνα κυνηγιού και 120 βαθμούς σε πρακτικό κυνήγι.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με 13/20 από οκτώ(8) τουλάχιστον διαφορετικούς κριτές, πρέπει δε να εξετασθεί σε τουλάχιστον τρεις(3) φυλές. Δόκιμος που θα βαθμολογηθεί από τρείς διαφορετικούς κριτές κάτω από 13 απορρίπτεται. Διαγράφεται (Δόκιμος που θα βαθμολογηθεί έστω μια φορά κάτω από 13 αρχίζει την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης από την αρχή έχοντας δύο(2) ακόμη ευκαιρίες.) προστίθεται..( Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρείς βαθμολογίες από διαφορετικούς κριτές πάνω από 16. Η διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε δύο χρόνια από την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων, με μικρή παράταση κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο σκύλος δεν πρέπει να φέρει κανενός είδους διορθωτική συσκευή,προστίθεται (ή προσομοίωση,) ο δε κυναγωγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί κανένα μέσο διόρθωσης από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Διαγράφεται (Κατά την επανάκληση ο κριτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει το σκύλο στον αγώνα ακόμα και αν αυτός κάνει μία λευκή φέρμα)………

Τα λάθη του ενός λεπτού μπορεί να λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση του σκύλου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο Κριτής έχει το δικαίωμα να ξανακαλέσει όσες φορές το κρίνει αναγκαίο (επανάκληση) σκύλους μεγάλης αξίας, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να βρουν θήραμα σε προηγούμενους γύρους. Θα πρέπει όμως να τους σταματά αμέσως μετά τη πρώτη ευκαιρία παρουσία θηράματος. Διαγράφεται (Επίσης ο κριτής έχει το δικαίωμα να κρατήσει τον σκύλο στο τερέν ακόμα και με δύο λευκές.)

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΕΥΚΗ ΦΕΡΜΑ

Η μία λευκή φέρμα δεν δεσμεύει τον κριτή εάν θέλει να βαθμολογήσει με C.A.C. και Διαγράφεται (οι δύο λευκές αντίστοιχα δεν τον δεσμεύουν να βαθμολογήσει με εξαίρετος) προστίθεται(Οι δύο λευκές φέρμες δεν επιτρέπουν βαθμολόγηση πάνω από πολύ καλός.).

 

Comments are closed.