ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/3/2014

ΠΡΟΣ: Μέλη Ο.Κ.Ε

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Δ.Σ. στις 02/02/2014 η σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ομίλου, θα πραγματοποιηθεί στις 08/03/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ στην αίθουσα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων, οδός Γεννηματά & Δαβάκη γωνία στους Αμπελόκηπους. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 15/03/2014 ημέρα Σάββατο την ίδια ώρα και αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.    Έγκριση απολογισμού 2013 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη

2.    Έγκριση προϋπολογισμού 2014

3.    Προτάσεις

—————             ———————-                        ——————-

 

   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού (βλέπε site ομίλου www.kurzhaar.gr)

Comments are closed.