ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ

O  Όμιλος Κούρτσχααρ Ελλάδος ακολουθεί το πρόγραμμα και τους αγώνες των Ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να αποκλείει αγώνες-δοκιμασίες με τα Γερμανικά πρότυπα. Όσοι έχουν σκυλιά που ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους δοκιμασίες μπορούν να ενημερώσουν τον Όμιλο, ούτως ώστε αν ο αριθμός είναι τουλάχιστον έξι (6) να ορίσει κάποιον υπεύθυνο για την διοργάνωσή τους. Στις 20-21/10/12 ο αγώνας στην Τρίπολη περιλαμβάνει δοκιμασία στο νερό και θα γίνει σεμινάριο από τον κ.Τερζή Παντελή για ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές δοκιμασίες. Ήδη έγινε συζήτηση για την διοργάνωση αγώνων από κοινού με τον Όμιλο Ντράτχααρ. Ο Όμιλος περιμένει προτάσεις για οποιοδήποτε  θέμα που αφορά την βελτίωση της φυλής και την καλύτερη λειτουργία του Όμιλου.

Comments are closed.