ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο  Όμιλος Κούρτσχααρ Ελλάδος  είναι υποχρεωμένος να εναρμονιστεί με τους νόμους του κράτους, έχει όμως την υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει όλα τα σκυλιά της φυλής του ανά την Ελλάδα, για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε.

Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο από 3.000- 5.000 ευρώ για αφαίρεση τμήματος ουράς από  τα σκυλιά μας. Συνιστούμε να είστε προσεκτικοί και όχι προκλητικοί. Αν στα σκυλιά μας πληγωθεί η ουρά τους από το κυνήγι , ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία , μπορείτε να πάτε στον κτηνίατρό σας να την αφαιρέσει λόγω υγείας ,να πάρετε μια βεβαίωση ,ούτως ώστε να είστε κατοχυρωμένοι με τον νόμο και να αποφύγετε το μεγάλο πρόστιμο. Αυτά τα σκυλιά δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε καμιά επίσημη εκδήλωση.

Ο Όμιλος δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια  για να πετύχει κάποιες εξαιρέσεις στον νόμο.

Με εκτίμηση το Δ,Σ, του Ομίλου.

Comments are closed.