Εθνικές ομάδες

2012

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΡΟΑΤΙΑ 2012 -ZILE, Ι.ΛΙΑΠΗΣ, Γ.ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ, Γ.ΝΙΑΝΙΟΣΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ-ΚΡΟΑΤΙΑ 2012 Γ.ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ,Γ.ΝΙΑΝΙΟΣ,ΖΙΛΕ,Ι.ΛΙΑΠΗΣEΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΠΕΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ Η.Φ.2012 ΚΡΟΑΤΙΑ -ZILE, Γ.ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ,Ι.ΛΙΑΠΗΣ, Ι. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

2011

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Η.Φ.- ΚΥΠΕΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ Η.Φ.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2011 Γ.ΝΙΑ ΝΙΟΣ, Α.ΜΗΤΑΚΟΣ,Ι. ΛΙΑΠΗΣEΘΝΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ-OΛΛΑΝΔΙΑ-2011-Ι.ΛΙΑΠΗΣΓ.ΝΙΑΝΙΟΣΔ.ΛΙΑΠΗΣ

2010

2010-ΓΑΛΛΙΑ-ΚΥΠΕΛΟ-ΕΥΡΩΠΗΣ-Η.Φ.-Π.ΣΙΝΑΝΗΣ-Γ.ΝΙΑΝΙΟΣ-Ι.ΛΙΑΠΗΣ