2006 Φίλιππος

18 Μαρτίου 2006

“DERBY”
1ος Εξαίρετος — Aka Pillea 12 μηνών . Ιδιοκτήτης Σινάνη Στέλλα, Κυναγωγός Σινάνης Παναγιώτης
2ος Εξαίρετος — Lakopetra Sara 22 μηνών. Ιδιοκτήτης Αφοι Λιάπη, Κυναγωγός Λιάπης Ιωάννης
3ος Πολύ Καλός — Arta Air 22 μηνών. Ιδιοκτήτης Καλφόπουλος Κωνσταντίνος, Κυναγωγός Καλφόπουλος Κωνσταντίνος
Πολύ Καλός Avra 20 μηνών . Ιδιοκτήτης Κανακούδης Άγγελος, Κυναγωγός Κανακούδης Άγγελος