28 – 29 – 30 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ C.A.C.I.T.
28 – 29 – 30 Ιανουαρίου 2011 – Ωραιόκαστρο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

28 Ιανουαρίου 2011
1ος ΕξαίρετοςBROWN Ιδ. Αφοί Λιάπη, Κυν. Λιάπης Ιωάννης
2ος Πολύ ΚαλόςLAKOPETRA BIGO Ιδ. & Κυν. Λιάπης Ιωάννης
3ος Πολύ ΚαλόςBERYL DU PIED DU MONDE Ιδ. Σινάνης Π. & Σταμπολίδης Γ., & Κυν. Σινάνης Παναγιώτης
Κριτής: Mitsa Nikolic – Goran Djordjevic

29 Ιανουαρίου 2011
1ος ΕξαίρετοςLAKOPETRA BIGO Ιδ. & Κυν. Λιάπης Ιωάννης
2ος ΕξαίρετοςBOSCO DU VAL DE CEZE Ιδ. & Κυν. Σινάνης Παναγιώτης
3ος ΕξαίρετοςBROWN Ιδ. Αφοί Λιάπη, Κυν. Λιάπης Ιωάννης
ΕξαίρετοςBERYL DU PIED DU MONDE Ιδ. Σινάνης Π. & Σταμπολίδης Γ., & Κυν. Σινάνης Παναγιώτης
Κριτής: Φραγγίδης Ιωάννης – Νιάνιος Γαβριήλ

30 Ιανουαρίου 2011
1ος ΕξαίρετοςBOSCO DU VAL DE CEZE Ιδ. & Κυν. Σινάνης Παναγιώτης
2ος Πολύ ΚαλόςLAKOPETRA BIGO Ιδ. & Κυν. Λιάπης Ιωάννης
3ος Πολύ ΚαλόςROMMA Ιδ. Αφροδίτη Καρύδα, Κυν. Zile Dordevic
Κριτής: Βλάχος Κωνσταντίνος – Νιάνιος Γαβριήλ