13 Μαρτίου 2011

13 Μαρτίου 2011
ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ C.A.C.I.T.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ος Εξαίρετος CACT – CACIT BROWN Ιδ. ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ & Κυν. ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2ος Εξαίρετος LAKOPETRA BIGO Ιδ. & Κυν. ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κριτής: Γαβριήλ Νιάνιος – Ιωάννης Φραγγίδης

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό

Brown

Lakopetra Bigo