24-25/3/2012 Τσουκάρ, Σχιστό.

Ο.Κ.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΤΣΟΥΚΑΡ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24/03/12
ΤΕΡΕΝ 1 ΚΡΙΤΗΣ’ ΒΛΑΧΟΣ Κ
1ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ EBERT ÉCLAIR DU BOIS E.B. ΠΟΓΚΑΣ Ε.
2ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ KISS ALLAINN GLAIF KU ΣΦΙΚΤΟΣ Π.

ΤΕΡΕΝ 2 ΚΡΙΤΗΣ’ ΝΙΑΝΙΟΣ Γ.
1ος ΕΞΑΙΡ.CACT ΜILOU MARKOPOULIOTIS E.B. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.
2ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ DIA TRIKALON E.B. ΤΣΟΥΡΗΣ Β.
3ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ THISEAS NTR ΣΤΡΙΛΑΚΟΣ Δ.
4ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΕLNTA ECLER DI BUA E.B. ΚΑΛΟΖΗΜΗΣΜ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25/03/12
ΤΕΡΕΝ 1 ΚΡΙΤΗΣ’ ΒΛΑΧΟΣ Κ.
1ος ΕΞΑΙΡ. CACT ΜILOU MARKOPOULIOTIS E.B. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.
2os ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΕLNTA ECLER DI BUA E.B. ΚΑΛΟΖΗΜΗΣ Μ.
3ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ RENO MARKOPOYLIOTIS E.B. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ
4ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ DIA TRIKALON E.B. ΤΣΟΥΡΗΣ Β.

ΤΕΡΕΝ 2 ΚΡΙΤΗΣ’ ΝΙΑΝΙΟΣ Γ.
1ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ PROPHET ELIAS CLYDE KU ΟΝΤΡΙΑ Κ-Π
2ος ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ATLAS DI MONTO ALESSANDRO E.B. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Α.
3ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ KISS ALLAINN GLAIF KU ΣΦΙΚΤΟΣ Π.
4ος ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ COSSETE KU ΣΦΙΚΤΟΣ Π

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜILOU MARKOPOULIOTIS E.B. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ Γ.