10 – 11 Σεπτεμβρίου 2011

10 – 11 Σεπτεμβρίου 2011
Αγώνας πρακτικού κυνηγιού C.A.C.I.T
Αποτελέσματα

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου
Κανένας σκύλος στη βαθμολογία
Κριτής : Τσαπουρνιάς Γεώργιος – Βλάχος Κωνσταντίνος

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Κανένας σκύλος στη βαθμολογία
Κριτής : Τσαπουρνιάς Γεώργιος – Φραγγίδης Ιωάννης