2011 πρακτικου κυνηγιου

Χρονιές: 2011 2010 20092008200720062005 2004200320022001

 • ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΜΠΟΥ

  Γίνονται σε καμπίσια πέρδικα, άγριο ορτύκι και ήμερο θήραμα. Για την απονομή CACT απαιτείται ακινησία.

  05 Μαρτίου 2011

  Αγώνας πρακτικού κυνηγιού για θηλυκές

  11-12-13 Μαρτίου 2011

  Κυπελούχος ΟΚΕ – Πρακτικό κυνήγι C.A.C.T.

  06 – 07 Αυγούστου 2011

  Αγώνας πρακτικού κυνηγιού C.A.C.T.

  03 – 04 Σεπτεμβρίου 2011

  Αγώνας πρακτικού κυνηγιού C.A.C.T.

  10 – 11 Σεπτεμβρίου 2011

  Αγώνας πρακτικού κυνηγιού C.A.C.I.T.

  22 – 23 Οκτωβρίου 2011

  Αγώνας πρακτικού κυνηγιού C.A.C.I.T.


 • ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ
  Γίνονται σε μπεκάτσα και βουνίσια πέρδικα. Σους αγώνες αυτούς για την απονομή CACT δεν απαιτείται ακινησία.