2010 Πρακτικού κυνηγιου

Εκδηλώσεις, Αγώνες Πρακτικού Κυνηγιού

Χρονιές: 2011 2010 20092008200720062005 2004200320022001
 • ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΜΠΟΥ
  Γίνονται σε καμπίσια πέρδικα, άγριο ορτύκι και ήμερο θήραμα. Για την απονομή CACT απαιτείται ακινησία .
  30 – 31 Ιανουαρίου 2010
  Αγώνας έρευνας και πρακτικού κυνηγιού C.A.C.T. – C.A.C.I.T. – Ωραιόκαστρο
  12 Μαρτίου 2010
  Αγώνας πρακτικού κυνηγιού για θηλυκές – Ωραιόκαστρο
  7-13-14 Μαρτίου 2010
  Κυπελούχος Ο.Κ.Ε. – Μεσημέρι & Ωραιόκαστρο
  8 Αυγούστου 2010
  Πρακτικό κυνήγι – Ταϋγετος
  18-19 Σεπτεμβρίου 2010
  ΑΓΩΝΑΣ CACIT ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΕ ΑΓΡΙΟ ΟΡΤΥΚΙ & ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
  23 & 24 Οκτωβρίου 2010
  Αγώνας Πρακτικού Κυνηγιού C.A.C.I.T. & Πεδινή πέρδικα – άγριο ορτύκι – Ωραιόκαστρο


 • ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ
  Γίνονται σε μπεκάτσα και βουνίσια πέρδικα. Σους αγώνες αυτούς γαι την απονομή CACT δεν απαιτείται ακινησία.25 & 26 Σεπτεμβρίου 2010
  Αγώνας CACIT Πρακτικού Κυνηγιού