2002 πρακτικού κυνηγιου

Χρονιές: 2011 2010 20092008200720062005 2004200320022001

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2002

5 & 6 Οκτωβρίου 2002.
Αγώνας Α.Κ.Ι. σόλο στην ελεγχόμενη ζώνη Σερρών με κριτή τον Τσαπουρνιά Γεώργιο. Θήραμα φασιανός.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2002

VAGANT VOM HEGE HAUS1ος Εξαίρετος Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Σινάνη Χρήστο

ILA PILLEA2ος Εξαίρετος Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Σινάνη Παναγιώτη

KIM VOM ULFETAL3ος Εξαίρετος Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Σινάνη Χρήστο

MIA VON DER WENGE4ος ΕξαίρετοςΜε ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Λιάπη Γιάννη


Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2002

AKA PILLEA1ος Εξαίρετος Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Σινάνη Παναγιώτη

KIM VOM ULFETAL2ος Εξαίρετος Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Σινάνη Χρήστο

ERIK EVOSMOS3ος Εξαίρετος Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Νιάνιο Γαβριήλ

IMMO VON DER ASSEBURG4ος Πολύ Καλός Με ιδιοκτήτη Αφοί Λιάπη και κυναγωγό τον Λιάπη Γιάννη

DINO DIMITRIOS KAPATOS5ος Καλός Με ιδιοκτήτη και κυναγωγό τον Καπάτο Δημήτρη