2001 Πρακτικού Κυνηγιου

Χρονιές: 2011 2010 20092008200720062005 2004200320022001

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2001

8 & 9 Σεπτεμβρίου 2001
Αγώνας Α.Κ.Ι. στο χώρο εκγύμνασης Δορκάδος Λαγκαδά Θεσ/νίκης με κριτές τους Νιάνιο Γ. Βασιλείου Γ. Θήραμα πέρδικα τσούκαρ.

8 Σεπτεμβρίου 2001 – Σόλο
KIM VOM ULFETAL1ος Εξαίρετος Ιδ Σινάνης Χρ. Εκτρ Gunter Karges

MIA VON DERWENGE2ος Πολύ Καλός Ιδ Λιάπης Ι. Εκτρ Franz Wetman

DONNA CLARA VON DER ASSEBURG3ος Πολύ Καλός Ιδ Αφοί Λιάπη εκτρ Maria Seeliger.

9 Σεπτεμβρίου 2001 – Σόλο
KIM VOM ULFETAL1ος Εξαίρετος Ιδ Σινάνης Χρ. Εκτρ Gunter Karges

TORONEOS WATT2ος Καλός Ιδ Τζίνας Δ. Εκτρ Γιοκαρίνης Εμ.


15 & 16 Σεπτεμβρίου 2001.
Αγώνας Α.Κ.Ι. στο χώρο εκγύμνασης Δορκάδος Λαγκαδά Θεσ/νίκης με κριτές τον Βασιλείου Γ. και τον Σέρβο Dragan Janjic. Θήραμα φασιανός.

15 Σεπτεμβρίου 2001 – Σόλο
KIM VOM ULFETAL1ος Εξαίρετος Ιδ Σινάνης Χρ. Εκτρ Gunter Karges


16 Σεπτεμβρίου 2001 – Σόλο
Δεν μπήκε κανένας σκύλος στη βαθμολογία