Αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

  Το Επώνυμό σας (απαραίτητο)

  Το Όνομά σας (απαραίτητο)

  Πατρώνυμο (απαραίτητο)

  Οδός (απαραίτητο)

  Αριθμός (απαραίτητο)

  Τ.Κ. (απαραίτητο)

  Πόλη (απαραίτητο)

  Τηλ οικίας (απαραίτητο)

  Τηλ εργασίας (απαραίτητο)

  Επάγγελμα (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Με την παρούσα αίτηση ζητώ την εγγραφή μου στον όμιλο Κούρτσχααρ Ελλάδος ώς:
  ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΜΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟ

  Κόστος: 35€.

  ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ: είναι οι κάτοχοι Κούρτσχααρ που τα σκυλιά τους είναι εγγεγραμένα στα γενεαλογικά βιβλία του ΚΟΕ.
  Μαζί με την αίτηση, παρακαλούμε όπως αποστείλατε και αντίγραφο των πιστωτικών εγγραφής σκύλων.

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: είναι τα άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους σκυλιά εγγεγραμένα στον ΚΟΕ.

  Hμερομηνία (απαραίτητο)

  Αναγνωρίζω το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του ομίλου